fbpx

Top 5% tutors

Become a tutor

CV, Grades and relevant information to [email protected]

Secure and reliable payments

As your partner, we guarantee that you will be paid at the end of each month.

Career steps

Nếu bạn đã làm gia sư một thời gian dài, bạn có thể leo lên nấc thang và nhận được nhiều trợ cấp hơn. Ngoài ra, chúng tôi luôn tuyển dụng nhân sự nội bộ để cho các bạn cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp.

Huấn luyện kỹ năng mềm

Chúng tôi sẽ huấn luyện cho bạn những phương pháp để trở thành một gia sư tốt hơn, và những kỹ năng đó sẽ có thể áp dụng cho các lĩnh vực khác trong đời sống.

Become a tutor

Step 1

Gửi về công ty CV, Bảng điểm và Thành tích hiện có tại trường Đại học của bạn

Step 2

Nếu bạn phù hợp với những yêu cầu của Lasluz, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để sắp xếp một bài kiểm tra trình độ.

Step 3

Nếu bạn vượt qua quá trình tuyển chọn 5 bước, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một đề xuất và ghép bạn với một học sinh.

Our mission

Regular tutors are not hard to come by. But with regular tutors, there are also the regular issues: Tutors who do not have good grades themselves, who do not know their subjects well enough, and tutors who seem to not know how to explain things. To find premium tutors without all the common issues is like looking for a needle in a haystack.

Lasluz changes that. By only attracting the best tutors and then carefully selecting the best of the best through our rigorous vetting process, we make sure that your child receives elite tutors only. Our offering is targeted towards parents who want to provide their children with the best learning opportunities.

CV, Grades and relevant information to [email protected]
FORGOT PASSWORD ?
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.